Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
54
Tuần này:
155
Tháng này:
801
Tất cả:
14538

I. Vị trí địa giới:
1. Vị trí, địa hình:
Bản Làng nằm ở phía Bắc của xã, cách trung tâm xã 3 km, bản có tổng diện tổng diện tích tự nhiên: 283,6 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 2,0 ha (5,0 ha mới khai hoang; Đất thổ cư: 9,2 ha; Đất bãi tha ma: 3,2 ha; Đất sông suối: 5,0 ha; Đất lâm nghiệp: 264,2 ha, có quốc lộ 15C chạy qua, Bản nằm bên kia con sông Luồng có cầu treo bắc qua, gần bờ sông có Piềng Đô; Piềng Bé HTX Khương - Làng khai hoang năm 1974 để làm ruộng, nhưng do không có nước tưới tiêu nhân dân chuyển sang trồng ngô, sắn cho đến nay.
2. Địa giới:
- Phía Đông giáp: Bản Ngà xã Nam Tiến;
- Phía Tây giáp: Bản Dôi xã Thiên Phủ;
- Phía Nam giáp: Bản Khương xã Nam Động;
- Phía Bắc giáp: Bản Khang xã Nam Tiến.
II. Tên gọi qua các thời kỳ:
1. Tên goi lúc mới khai khẩn đất đai: Làng Làng; được gọi theo tiếng dân tộc Mường; Ý nghĩa của tên gọi Làng Làng là do nhân dân sinh sống rải rác, không ở tập trung. (tại sao lại gọi tên như vây vì bản sống rải rác, không ở tập trung. nên gọi là Làng Làng);
2. Tên gọi khi hình thành cụm dân cư: Làng Làng Tên gọi theo tiếng dân tộc Mường; Ý nghĩa của tên gọi Làng Làng là do nhân dân sinh sống rải rác, không ở tập trung. (tại sao lại gọi tên như vây vì bản Làng Làng là do nhân dân sinh sống rải rác, không ở tập trung nên gọi là Làng Làng);
3. Tên gọi khi thống nhất thành HTX: Khương - Làng; Ý nghĩa của tên gọi do nhân dân sinh sống rải rác, không ở tập trung. (tại sao lại gọi tên như vây vì HTX: Khương - Làng nhưng đất đai vẫn chung);
4. Tên gọi hiện nay: Làng Làng Tên gọi theo tiếng dân tộc nào Mường; Ý nghĩa của tên gọi Làng Làng là do nhân dân sinh sống rải rác, không ở tập trung. (tại sao lại gọi tên như vậy do nhân dân sinh sống rải rác, không ở tập trung);
5. Các truyền thuyết/ truyện kể/sự tích/ sự kiện có liên quan đến tên gọi bản lúc mới khai khẩn, khi hình thành cụm dân cư, khi thống nhất HTX và hiện nay do gọi HTX Khương - Làng nhưng đất đai vẫn chung

Bản Làng ngày 10 tháng 6 năm 2017
TM/BQL BẢN LÀNG
TRƯỞNG BẢN
(Ký và ghi rõ họ tên)

………………………………

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃNAM ĐỘNG
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)